Diensten

Diensten

Aanjagen, reflecteren en rapporteren

 

Allereerst, ik ben een aanjager. Mensen enthousiasmeren en tot actie uitdagen zit in mijn bloed. Als een automatisme volg ik de voortgang, verbind ik mensen met elkaar, benoem de showstoppers en stel ik oplossingen voor. Met een periodieke voortgangsrapportage en door reflectiemomenten in te bouwen, houd ik mijn opdrachtgever op de hoogte en zorg ik ervoor dat hij op de goede weg blijft of dat hij, indien nodig, de strategie bijstelt.

Dit aanjagen en reflecteren komen bij al mijn diensten om de hoek kijken, zowel bij het maken van een plan van aanpak, het opstellen van de netwerktekening als bij het managen van verwachtingen.

Het plan van aanpak

Een strategie, missie en een visie zijn de belangrijkste pijlers van uw beleid. Ze bepalen de koers en helpen u om de relatie met uw stakeholders te intensiveren.

Een plan van aanpak maakt uw beleidsplannen concreet,
geeft inzicht in wat er moet gebeuren en worden afspraken aan acties gekoppeld.

Hoe ga ik te werk?

 • Ik verdiep mij in uw plannen en documenten en praat met medewerkers.
 • Vervolgens schrijf ik een plan van aanpak, stel ik een actielijst op en benoem ik de criteria die nodig zijn om uw gestelde doelen te behalen.
 • Om te toetsen dat we niet uit de pas lopen, plan ik meet- en reflectiemomenten in.
 • Tenslotte rapporteer ik aan u welke resultaten zijn bereikt en bespreken we of we nog steeds op koers zitten. Want veranderende omstandigheden en nieuwe inzichten vragen soms ruimte om bij te sturen.

De netwerktekening

Relaties met klanten en stakeholders opbouwen en onderhouden is uw grootste goed. U moet er bijvoorbeeld niet aan denken dat uw waardevolle relatie met uw klant onder druk komt te staan, omdat uw vaste contactpersoon daar plotseling vertrekt.

Weten waar de echte beslissers zitten of met wie u uw nieuwe strategie in ieder geval moet delen vraagt om aandacht.
Een netwerktekening is hiervoor een nuttig en verhelderend middel.

Hoe ziet een netwerktekening eruit?

 • Samen met u trek ik letterlijk lijntjes tussen de mensen in uw organisatie en de mensen bij uw stakeholders of klanten.
 • We geven deze personen kenmerken. Bijvoorbeeld of hij of zij een fan is of een criticaster.
 • We analyseren het rasterwerk dat is ontstaan en ondernemen actie om bepaalde relaties te versterken of op te bouwen.
 • Ik leer u tips & trics die ervoor zorgen het netwerk sterk blijft.
Netwerktekening

Verwachtingsmanagement

Aannames kunnen gemakkelijk een eigen leven gaan leiden, wat kan leiden tot problematische situaties of zelfs mismanagement. Het laatste wat u dus wilt, is overvallen worden door een onverwachte beslissing van uw klant of stakeholder.

Ten alle tijden weten wat de ander van u verwacht lijkt makkelijk, maar de praktijk blijkt weerbarstig.

En praktijkvoorbeelden zijn er genoeg. Uw beste klant besluit bijvoorbeeld om met uw concurrent zaken te doen, terwijl hij zo tevreden was. De nieuwe privacywetgeving vraagt om belangrijke acties omtrent uw klantgegevens. Of u wilt een nieuwe strategie uitrollen, maar bent vergeten die eerst bij uw belangrijkste partners te toetsen, waardoor ze massaal weglopen.

Dergelijke horrorscenario’s kunnen voorkomen worden als u ieder jaar structureel de verwachtingen ten aanzien van de samenwerking in kaart brengt. En dat geldt wederzijds.

Wat zou het mooi zijn wanneer uw klanten of stakeholders u vertellen waar het aan schort. Gesprekken die de vinger op de zere plek leggen zijn verhelderend en leggen de pijnpunten en verwachtingen bloot.

Hoe zorg ik dat dit gebeurt?

 • Ik organiseer en begeleid face-to-face bijeenkomsten met uw stakeholders of klanten.
 • Ik zorg dat de juiste deelnemers aanwezig zijn en dat alle deelnemers (ook diegenen die normaal gesproken niet het hoogste woord voeren) in de gelegenheid zijn onbevangen hun verwachtingen te uiten.
 • Na afloop kent u de verwachtingen die zijn uitgesproken, weet u welke acties nodig zijn, en wie verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van deze acties.
 • U houdt uw stakeholder op de hoogte door structureel te rapporteren. Ik lever praktische hulpmiddelen en begeleid u bij het opstellen van de rapportage.
Verwachtingsmanagement

Klant behouden of afscheid nemen?

Hoe bepaalt u of een nieuwe klant bij u past? Aan de hand van mijn meetlat methodiek kunnen we vaststellen welke criteria nodig zijn om te bepalen of deze klant een goed matcht met uw onderneming.

Criteria die vaak genoemd worden zijn winstgevendheid of marktaandeel, maar ook kan het bijzonder zinvol zijn om te controleren of uw klant past bij uw beeld van een droomklant.
En daarmee ook de vraag te beantwoorden wat voor u een droomklant is.

Nadat we methodiek hebben doorlopen, weet u wie uw droomklanten zijn, welke klanten extra aandacht vragen en van welke klanten u beter afscheid kunt nemen.

Wat mag u nog meer verwachten?

 • N.a.v. de gestelde criteria ontvangt u van mij een verslag met een beschrijving van patronen die opvallen en een segmentatie van uw klantportefeuille.
 • Ik stel een plan van aanpak op waarin duidelijk wordt welke vervolgacties nodig zijn.
Foto die de link moet leggen naar de meetlat-methodiek.l

Weten wat ik voor u kan betekenen? Neem contact met me op voor een 1e gesprek.