Over mij

Ik vind mijn uitdaging in het ontrafelen van complexe situaties en die vertalen in een helder plan van aanpak. Dit plan is zowel een belofte aan de organisatie, de stakeholders als aan mezelf en moet resultaat opleveren.
Ik doe dat vanuit mijn hart, omdat ik hou van een open en eerlijke verbinding met mensen. Want juist door kwetsbaarheden te tonen, leg je de basis voor werkelijk contact en bouw je aan constructieve samenwerkingen.

Tijdens mijn loopbaan in de pensioenwereld en verzekeringsbranche, had ik al vrij snel in de gaten waar ik mijn enthousiasme en gedrevenheid in kwijt kon. Ik wilde weten wat mijn klant dreef, tot in de details. Ik wilde weten welke mensen er bij een project betrokken waren en welke processen een rol speelden, waardoor de doelen werden gehaald en de relaties steviger werden. Ik keek wat nodig was en stelde een plan van aanpak op, rekening houdend met de verwachtingen van de betrokken partijen en hun onderlinge relaties.

Toen al is de kiem gelegd voor Mieke Wit Consultancy.

Met een rugzak vol ervaring (van zo’n 30 jaar) heb ik in 2017 besloten om mijn kennis en kunde als zelfstandig adviseur in te zetten voor pensioenfondsen en commerciële organisaties. Niets liever fungeer ik als sparringpartner en klankbord en help ik mijn klanten om een volledige grip op de relatie met hun klanten en stakeholders te krijgen en te behouden.

Met succes heb ik diverse pensioenfondsen en ondernemers kunnen helpen bij het concreet maken van hun beleidsplannen en te zorgen voor intense klantrelaties. Ik ben ongelooflijk trots op de mooie feedback die ze mij hebben gegeven.

Nieuwsgierig naar hun ervaringen? Lees hun reacties op mijn LinkedIn-pagina.