Mieke Wit Consultancy

Zorgt voor betrokken stakeholders.

Wat doe ik?

Ik ondersteun organisaties en ondernemers bij het concreet maken van hun beleidsplannen. Dat begint bij een duidelijk plan van aanpak. Maar ook moet het glashelder zijn wat er moet gebeuren. Ofwel, wie gaat wat doen en wanneer wordt het uitgevoerd?

Met mijn unieke methodiek en dienstenpakket realiseer ik dat plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd en opgevolgd. En dat zorgt weer voor een optimale relatie met alle belanghebbenden. Plannen worden tenslotte niet geschreven om in een la te verdwijnen.

  • Bekwaam: Kennis & know how vanwege jarenlange praktijkervaring
  • Doortastend: Ik trek het proces vlot, definieer concrete acties en stel doelen
  • Analytisch: Met meet- en reflectiemomenten toetsen we de doelstellingen
  • Doeltreffend: Fantastisch in zijn eenvoud
  • Praktische, directe & frisse aanpak